تعرفه ها – سرویس گزارش گیری سانترال/مرکز تماس ابری


تعرفه ها در سرویس گزارشگیری و تحلیل تماسهای تلفنی بر اساس تعداد پورت می باشد.

کلیه قیمت ها برای اشتراک یک سال و به ریال می باشد

 

“برای استعلام قیمت پورت های بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید”             

برای روشن شدن بهتر شیوه محاسبه تعداد پورتها برای شما چند مثال می زنیم.

 

  • فرض کنیم شما یک سانترال پاناسونیک دارید که ۶ داخلی دارد  و ۴ خط شهری آنالوگ

 تعداد داخلی = ۶
تعداد خط شهری = ۴
جمع کل = ۱۰ پورت
 خوب پایین ترین پلان ۱۶ پورت می باشد و شما می توانید با خرید آن از سرویس گزارش گیری از سانترال استفاده کنید.

 

  • فرض کنیم شما یک سانترال پاناسونیک دارید که ۴۰ داخلی دارد و ۱۰ خط شهری و یک خط ۵ رقمی  E۱

تعداد داخلی = ۴۰
تعداد خط شهری = ۱۰ خط آنالوگ + ۳۰ کانال ای وان ( هر لینک E۱  باید ۳۰ پورت محاسبه شود )
جمع کل = ۸۰ پورت
خوب با توجه به تعداد کل پورتها مناسب ترین پلان ۹۶ پورت می باشد.

 

  • فرض کنیم شما یک الستیکس دارید که ۳۰ داخلی دارد و یک سیپ ترانک از مخابرات دارید با ۳۰ کانال همزمان

تعداد داخلی = ۳۰
تعداد خط شهری = ۳۰ کانال سیپ
جمع کل = ۶۰
خوب با توجه به تعداد کل پورتها مناسب ترین پلان ۶۴ پورت می باشد.