داشبورد Yeastar

 

همانطور که مطلع هستید مرکز تلفن Yeastar نیز مبتنی براستریسک می باشد و توسط سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی پشتیبانی می شود.

شما به راحتی در عرض چند دقیقه می توانید مرکز تلفنی یستار خود را به داشبورد و گزارشات متنوع مجهز کنید.

مراکز تلفن یستار Yeastar  پشتیبانی شده عبارتند از :

  • MyPBX SOHO
  • MyPBX Standard
  • MyPBX U100
  • MyPBX U200
  • MyPBX U300
  • MyPBX U5 Series
  • MyPBX S Series

 

رای شما به این مطلب
  • 5/5
  • 2 رتبه بندی
2 رتبه بندیX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 100%