دانشگاه آزاد اسلامی و سرویس مدیریت و تحلیل تماسها

دانشگاه آزاد اسلامی و سرویس مدیریت و تحلیل تماسها

در این مطلب با یکی از مشتریان بزرگ سرویس مدیریت و تحلیل تماسها یعنی دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای مهندس لطفی مسئول مرکز مخابرات در خصوص سرویس مدیریت و تحلیل تماسها گفتگو کرده ایم. با ما همراه باشید. دانشگاه آزاد  اسلامی : دو سال پس از انقلاب فرهنگی ایران در...

انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۵