این گزارش به شما عملکردی از۲۵   داخلی که بیشترین تعداد تماس ورودی را داشته‌اند به‌همراه نمایش تعداد تماس‌ها نمایش می دهد تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب می...

مطالعه مطلب

 این گزارش برای نمایش ۲۵ داخلی که بیشترین استفاده از تلفن را داشته‌اند به همراه نمایش تعداد کل تماس‌ها ایجاد شده است تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب می...

مطالعه مطلب

 این ویجت برای نمایش ۲۵ شماره تماسی که بیشترین تماس را با آنها داشته اید ایجاد شده است و به شما ۲۵ شماره اول پر تکرار و همچنین تعداد دفعات تکرار هر تماس را نشان میدهد. تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش...

مطالعه مطلب

 این ویجت برای نمایش شماره‌هایی که بیشترین تماس ورودی را داشته‌اند طراحی شده است و به شما گزارش ۲۵ شماره‌ای که بیشترین تعداد تماس ورودی را  داشته‌اند به همراه تعداد تکرار هر شماره نشان می دهد. تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش...

مطالعه مطلب

این گزارش را می‌توان جامع‌ترین گزارش این سرویس نامید به این دلیل که در این گزارش کلیه المان ها وجود داشته و شما می‌توانید بر مبنای هرکدام از آن‌ها و یا مجموع آن‌ها به نتیجه مورد نظر برسید این المان ها شامل: تاریخ تماس به صورت بازه‌های زمانی از پیش تعریف شده...

مطالعه مطلب

   کاربرد این گزارش ، گرفتن گزارش تفصیلی از کل تماس‌های شرکت شامل ورودی، خروجی، از دست‌رفته و داخلی در بازه زمانی تعریف شده. تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب...

مطالعه مطلب

   کاربرد این گزارش ، گرفتن گزارش تفصیلی از تماس‌های بی پاسخ در بازه زمانی تعریف شده می باشد تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب می کنید که برای این گزارش...

مطالعه مطلب

    در قسمت گزارش این امکان وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آیتم های جداگانه و یا مجموعه ای از این آیتم ها گزارشات مورد نظر خود را ایجاد کرده و از اطلاعاتی که از آنها کسب کرده اید تغییرات و یا برنامه ریزی های جدیدی را...

مطالعه مطلب

    در قسمت گزارش این امکان وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آیتم های جداگانه و یا مجموعه ای از این آیتم ها گزارشات مورد نظر خود را ایجاد کرده و از اطلاعاتی که از آنها کسب کرده اید تغییرات و یا برنامه ریزی های جدیدی را...

مطالعه مطلب

  در قسمت گزارش این امکان وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آیتم های جداگانه و یا مجموعه ای از این آیتم ها گزارشات مورد نظر خود را ایجاد کرده و از اطلاعاتی که از آنها کسب کرده اید تغییرات و یا برنامه ریزی های جدیدی را در...

مطالعه مطلب