گزارش ۲۵ داخلی پر استفاده اول بر مبنای تماس های ورودی

گزارش ۲۵ داخلی پر استفاده اول بر مبنای تماس های ورودی

 این گزارش به شما عملکردی از۲۵   داخلی که بیشترین تعداد تماس ورودی را داشته‌اند به‌همراه نمایش تعداد تماس‌ها نمایش می دهد تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب می...

انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
گزارش پرکارترین داخلی ها را در نرم افزار سانترال پاناسونیک مشاهده کنید

گزارش پرکارترین داخلی ها را در نرم افزار سانترال پاناسونیک مشاهده کنید

 این گزارش برای نمایش ۲۵ داخلی که بیشترین استفاده از تلفن را داشته‌اند به همراه نمایش تعداد کل تماس‌ها ایجاد شده است تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب می...

انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴
گزارش ۲۵ شماره گرفته شده اول در مرکز تلفن پاناسونیک

گزارش ۲۵ شماره گرفته شده اول در مرکز تلفن پاناسونیک

 این ویجت برای نمایش ۲۵ شماره تماسی که بیشترین تماس را با آنها داشته اید ایجاد شده است و به شما ۲۵ شماره اول پر تکرار و همچنین تعداد دفعات تکرار هر تماس را نشان میدهد. تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش...

انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
گزارش ۲۵ تماس گیرنده اول در سانترال panasonic را با سرویس مدیریت و تحلیل تماسها دریافت کنید

گزارش ۲۵ تماس گیرنده اول در سانترال panasonic را با سرویس مدیریت و تحلیل تماسها دریافت کنید

 این ویجت برای نمایش شماره‌هایی که بیشترین تماس ورودی را داشته‌اند طراحی شده است و به شما گزارش ۲۵ شماره‌ای که بیشترین تعداد تماس ورودی را  داشته‌اند به همراه تعداد تکرار هر شماره نشان می دهد. تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش...

انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
گزارشات پیشرفته سرویس Call Analytics در سانترال پاناسونیک

گزارشات پیشرفته سرویس Call Analytics در سانترال پاناسونیک

اين گزارش را مي‌توان جامع‌ترين گزارش اين سرويس ناميد به اين دليل که در اين گزارش کليه المان ها وجود داشته و شما مي‌توانيد بر مبناي هرکدام از آن‌ها و يا مجموع آن‌ها به نتيجه مورد نظر برسيد اين المان ها شامل: تاريخ تماس به صورت بازه‌هاي زماني از پيش تعريف شده...

انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
اطلاعات دریافتی از قسمت گزارش تاریخچه تماس ها در گزارش سانترال شامل چه مواردی می باشد؟

اطلاعات دریافتی از قسمت گزارش تاریخچه تماس ها در گزارش سانترال شامل چه مواردی می باشد؟

   کاربرد این گزارش ، گرفتن گزارش تفصیلی از کل تماس‌هاي شرکت شامل ورودي، خروجي، از دست‌رفته و داخلي در بازه زماني تعريف شده. تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب...

انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
گزارش تماس های بی پاسخ در گزارشگیری از سانترال

گزارش تماس های بی پاسخ در گزارشگیری از سانترال

   کاربرد این گزارش ، گرفتن گزارش تفصیلی از تماس‌هاي بی پاسخ در بازه زماني تعريف شده می باشد تنظیمات مرتبط با گزارش گیری شامل چه آیتم هایی می باشد : نوع گزارش : از بین بیش از ۲۰ نوع گزارش متفاوت آیتم مورد نظر خود را انتخاب می کنید که برای این گزارش...

انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
گزارش تماس های خروجی در نرم افزار گزارش گیری از تلفن سانترال

گزارش تماس های خروجی در نرم افزار گزارش گیری از تلفن سانترال

    در قسمت گزارش این امکان وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آیتم های جداگانه و یا مجموعه ای از این آیتم ها گزارشات مورد نظر خود را ایجاد کرده و از اطلاعاتی که از آنها کسب کرده اید تغییرات و یا برنامه ریزی های جدیدی را...

انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
گزارش تماس های ورودی در مرکز تلفن سانترال

گزارش تماس های ورودی در مرکز تلفن سانترال

    در قسمت گزارش این امکان وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آیتم های جداگانه و یا مجموعه ای از این آیتم ها گزارشات مورد نظر خود را ایجاد کرده و از اطلاعاتی که از آنها کسب کرده اید تغییرات و یا برنامه ریزی های جدیدی را...

انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۴
قسمت گزارشات در نرم افزار سانترال PBXcallreport شامل چه مواردی می باشد؟

قسمت گزارشات در نرم افزار سانترال PBXcallreport شامل چه مواردی می باشد؟

  در قسمت گزارش این امکان وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آیتم های جداگانه و یا مجموعه ای از این آیتم ها گزارشات مورد نظر خود را ایجاد کرده و از اطلاعاتی که از آنها کسب کرده اید تغییرات و یا برنامه ریزی های جدیدی را در...

انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴