نمایندگی PBXDom و Andez Electronics LLC

نمایندگی PBXDom و Andez Electronics LLC

              شرکت گنج افزار بر اساس برنامه توسعه خود در سال ۹۴ موفق به دریافت نمایندگی شرکت PBXDom از طریق شرکت Andez Electronics امارات متحده , جهت ارایه سرویس گزارشگیر ابری از دستگاه های سانترال و کال سنتر گردید. واحد روابط عمومی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴