پشتیبانی از سرویس مرکز تماس ابری Amazon connect

پشتیبانی از سرویس مرکز تماس ابری Amazon connect

  سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی از مرکز تماس ابری Amazon connect نیز پشتیبانی می کند. شما با استفاده از سرویس گزارشگیری و مدیریت تماسها می توانید به داشبوردها و گزارشات متنوع از وضعیت ارتباطات تلفنی خود دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که همکاری فیمابین بین سرویس...

انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
گزارشگیری و داشبورد مرکز تلفن Yeastar

گزارشگیری و داشبورد مرکز تلفن Yeastar

  همانطور که مطلع هستید مرکز تلفن Yeastar نیز مبتنی براستریسک می باشد و توسط سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی پشتیبانی می شود. شما به راحتی در عرض چند دقیقه می توانید مرکز تلفنی یستار خود را به داشبورد و گزارشات متنوع مجهز کنید. مراکز تلفن یستار Yeastar  پشتیبانی...

انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
گزارشگیری و داشبورد استریسک, الستیکس,  ایزابل, فری پی بی اکس

گزارشگیری و داشبورد استریسک, الستیکس, ایزابل, فری پی بی اکس

  سرویس گزارشگیری و تحلیل تماسهای تلفنی از مراکز تلفن ویپ و مرکز تماس ویپ مبتنی بر استریسک &#۸۲۱۱; الستیکس &#۸۲۱۱; ایزابل و فری پی اکس هم پشتیبانی می کند. Asterisk settings Please login to your asterisk via SSH. edit /etc/asterisk/cdr_manager.conf and change ——————- [general] enabled = no ——————– to...

انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
سانترال آوایا IP Office Server Edition

سانترال آوایا IP Office Server Edition

  Avaya IP Office Server Edition Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank PBX Settings   Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰ Call...

انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴
سانترال آوایا IP Office 500 V2

سانترال آوایا IP Office 500 V2

  Avaya IP Office ۵۰۰ V۲ Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank     PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰...

انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴
سانترال آوایا IP Office 500

سانترال آوایا IP Office 500

    Avaya IP Office ۵۰۰ Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰ Call Splitting...

انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴
سانترال آوایا IP Office 406

سانترال آوایا IP Office 406

  Avaya IP Office ۴۰۶ Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank     PBX Settings     Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to...

انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴