بایگانی برچسب: تبلیغات و بازاریابی

مدیریت تبلیغات

توسط

با استفاده از ویجت های هوشمند می توانید در مدیریت تبلیغات با گزارشگرابری بسیار موفق و تاثیر گذار باشید. آنالیزهای دقیق به شما می گوید که چه تبلیغ برای کجا

میزان ترافیک تماس ها بر اساس مدت زمان مکالمه روزها

توسط

میزان ترافیک تماس ها بر اساس مدت زمان مکالمه روزها با استفاده از نمودار میزان ترافیک تماس ها بر اساس مدت زمان مکالمه در روزهای مختلف میتوانید ترافیک تماس های خود را بر طبق بازهای زمانی انتخاب شده مانیتور کنید و برای مدیریت و کنترل آن برنامه ریزی کنید بر این نمودار مدت زمان مکالمه […]

    سبد خرید