وجود دستگاه سانترال در یک شرکت باعث می شود تا بتوان تماس های دریافتی را به بهترین شکل مدیریت کرد و با گروه بندی کردن داخلی ها می توان تماس های ورودی را مکانیزه سازی نمود. این عمل به افرادی که با آن شرکت تماس می‌گیرند کمک می ‌کند تا...

مطالعه مطلب