یکی از مهم ترین ویجت ها در سرویس PBX Call Report ، ویجت تعداد تماس های ورودی می باشد. این ویجت تعداد تماس های ورودی سازمان و یا شرکت شما را نشان می دهد در تنظیمات این ویجت شما امکان انتخاب تاریخ به صورت پویا و یا استاتیک را دارید...

مطالعه مطلب