شهرداری ها، قطب اجرایی شهرهای بزرگ و کوچک هستند و از مراجعین بسیاری برخوردارند. برخی از این مراجعین حضوری و بسیاری دیگر از طریق تلفن با شهرداری ها تماس حاصل می کنند. شکوه اکثر شهروندان،عدم پاسخگویی و یا خطوط تلفنی اشغال شهرداری است که موجب ناخشنودی شهروندان از خدمات شهرداری...

مطالعه مطلب

سه نمونه هشدار قابل تعریف در سرویس مدیریت و تحلیل تماسها که برای کسب و کارها و شرکتها مناسب است به شرح ذیل می باشند. گیرندگان هشدارها و شرایط قابل تغییر می باشد. کافی است این هشدارها را فقط یکبار تعریف کنید و برای همیشه خیالتان راحت باشد که از...

مطالعه مطلب

این گزارش برای نمایش ۲۵ داخلی اول بر اساس تماسهای بی پاسخ در بازه زمانی مورد نظر ، ایجاد شده است. شما با بررسی این گزارش می توانید اطلاعات کاملی از ۲۵ داخلی متفاوت که تعداد بیشترین تماسهای بی پاسخ را داشته اند، دریافت نمایید ، اطلاعاتی شامل شماره داخلی فرد مورد...

مطالعه مطلب

یکی از مهم ترین ویجت ها در سرویس PBX Call Report ، ویجت درجه تماس های بی پاسخ می باشد. این ویجت درجه و تعداد تماس های بی پاسخ شرکت شما را نشان می دهد. عدد بالا در این ویجت نشان دهنده نارضایتی مشتریان و از دست دادن اعتماد آنها...

مطالعه مطلب

  یکی دیگر از ویجت هایی که برای هر شرکت و یا سازمانی می تواند پر استفاده باشد ، ویجت درصد تماس های بی پاسخ است . چنانچه شما دو عدد و یا بیشتر از این ویجت را داشبورد خود کنار هم قرار دهید و هریک را به تاریخ خاصی...

مطالعه مطلب

یکی از مهم ترین ویجت ها در سرویس PBX Call Report ، ویجت تعداد تماس های بی پاسخ می باشد. این ویجت تعداد تماس های بی پاسخ شرکت شما را نشان می دهد. عدد بالا در این ویجت نشان دهنده نارضایتی مشتریان و از دست دادن اعتماد آنها نسبت به...

مطالعه مطلب