مدیریت هزینه های تلفنی امری تخصصی است که می بایست به طور تخصصی نیز مورد بررسی قرار گیرد.سوالی که ذهن بسیاری از مدیران سازمان و شرکت ها را به خود مشغول کرده، این است که چگونه می توان هزینه های تلفنی کسب و کار را کاهش داد؟ تلفن یکی از...

مطالعه مطلب

– آیا تا به حال راجع به سوء استفاده از مراکز تلفن VOIP یا آی پی چیزی شنیده اید؟ – فکر میکنید هنوز در ایران این سوء استفاده ها وجود ندارد؟ – آیا می دانید مراکز VOIP مزیتهای بسیاری دارند ولی در صورتی که توسط اشخاص ناشناس مورد استفاده از...

مطالعه مطلب

گزارش تماس و مدیریت هزینه ارتباطات راه دور۱(TEM) ابزارهایی مفید برای اکثر کسب و کارهای متوسط تا بزرگ است، هر دو به عنوان راهی برای حفظ هزینه کنترل شده ارتباطات راه دور و همچنین ضبط تماس های حساسی که می تواند تحت بررسی قرار بگیرد، در نظر گرفته می شود. اما...

مطالعه مطلب