یکی از قابلیت های دستگاه سانترال این مورد است که تمامی شماره های تماس گرفته شده از هر داخلی و یا کلیه تماس های ورودی به سانترال در آن ثبت و ذخیره سازی می شوند. این گزارشات براساس زمان، مدت مکالمه و چه داخلی تماس را آغاز کرده و بسیاری...

مطالعه مطلب

یکی از بهترین راه های استفاده و به دست آوردن ریز مکالمات تلفن ثابت در شرکتها و سازمانهایی که مجهز به مراکز سانترال و تلفن هستند استفاده از نرم افزار گزارش گیری از سانترال می باشد. این سرویس می تواند اطلاعات زیر را راجع به هر تماس در اختیار شما...

مطالعه مطلب