برای مدیریت بهتر واحد فروش ، مدیریت نیازمند اطلاعات دقیق از فرآیند کارهای در دست اقدام دارد. به عنوان یک مدیر فروش شما باید بدانید کارها به چه صورت انجام می شود و آیا در راستای اهداف و برنامه ها در حال حرکت هستید یا خیر؟ یکی از المانهای مهم...

مطالعه مطلب