نرم افزار، مجموعه ای از خدمات جامع است که به کمک آن می توان برخی از امور را به راحتی در کامپیوتر انجام داد. هر نرم افزار برای کاربردی خاص طراحی شده است اما ویژگی مشترکی که میان تمامی این برنامه ها وجود دارد محدودیت در خدمت رسانی است، بدین...

مطالعه مطلب

مدیران شرکت ‌ها همواره برای پیشی گرفتن و اول شدن تلاش می کنند و برای این هدف راه حل های مختلفی را امتحان می کنند که هر کدام از آنها ممکن است از نظر مالی یا نظر زمانی تفاوت های زیادی داشته باشد. گاهی ایده ها آنقدر سخت اجرایی می...

مطالعه مطلب

  چه طور می خواهید از کارکنان خود بهره وری بیشتری کسب کنید؟ آیا آنها را با طرح تشویقی ثابت شده ای با انگیزه می کنید؟ آیا اهدافی تنظیم کرده اید که بتوان آنها را به راحتی با هم مقایسه و اندازه گیری کرد؟ آیا وضوح وظایف و انتظارات هرکس...

مطالعه مطلب