گروه بندی کردن داخلی ها یکی از امکانات اولیه دستگاه سانترال و کالسنتر است که در تمامی مدل‌های آن قابل اجراست. به این معنا که شما می توانید داخلی های تعریف شده در مراکز تلفن را به دسته های مختلفی تقسیم بندی کنید. گروه فروش، آموزش، خدمات پس از فروش...

مطالعه مطلب

معرفی

سرویس مدیریت و تحلیل تماس چیست؟ گزارشگر ابری اولین سرویس مدیریت و تحلیل تماس است. به این معنا که شما به وسیله داشبورد مدیریتی و ویجت های تحلیلگر می توانید پل ارتباطی بین خود و مشتریان را که همان خطوط شهری است، چک و بررسی نمایید. خطوط شهری در تمام...

مطالعه مطلب