رای شما به این مطلب
  • 0/5
  • 0 رتبه بندی
0 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 0%

مطالب مشابه

آموزش شماره گیری UR در کالسنتر CUCM CISCO

در آموزش شماره گیری UR در کالسنتر CUCM CISCO قسمت...

آموزش Locations Enhancements در CUCM CISCO

در آموزش Locations Enhancements در CUCM CISCO قسمت 24 شما...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود