رای شما به این مطلب
  • 0/5
  • 0 رتبه بندی
0 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 0%

مطالب مشابه

تنظیمات ادغام CUCM و CUC SCCP

در اموزش تصویری تنظیمات ادغام CUCM و CUC SCCP در...

تنظیمات Call Flow در CUCM

در ویدئو CUCM Configuration - Call flow می توانید تنظیمات...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود