رای شما به این مطلب
  • 0/5
  • 0 رتبه بندی
0 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 0%

مطالب مشابه

نحوه برداشت trace ها در CUCM

در ویدئو اموزشی سیسکو در این قسمت شما نحوه برداشت...

تنظیمات ادغام CUCM و CUC SCCP

در اموزش تصویری تنظیمات ادغام CUCM و CUC SCCP در...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود