رای شما به این مطلب
  • 0/5
  • 0 رتبه بندی
0 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 0%

مطالب مشابه

تنظیمات Call Flow در CUCM

در ویدئو CUCM Configuration - Call flow می توانید تنظیمات...

نحوه برداشت trace ها در CUCM

در ویدئو اموزشی سیسکو در این قسمت شما نحوه برداشت...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود