رای شما به این مطلب
  • 0/5
  • 0 رتبه بندی
0 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 0%

مطالب مشابه

آموزش IMP Publisher Installation سیسکو

در قسمت 14 از سری آموزش های کالسنتر به آموزش...

تنظیمات ادغام و یکپارچه سازی CUCM و CUC SIP

در ویدئو How to configure CUCM-CUC SIP integration می توانید...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود