رای شما به این مطلب
  • 5/5
  • 1 امتیاز
1 امتیازX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 100%

مطالب مشابه

تنظیمات پایه و اصلی CUCM سیسکو

در تنظیمات CUCM کال سنتر سیسکو قسمت اول شما می...

تنظیمات ادغام و یکپارچه سازی CUCM و CUC SIP

در ویدئو How to configure CUCM-CUC SIP integration می توانید...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود