رای شما به این مطلب
  • 5/5
  • 1 امتیاز
1 امتیازX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 100%

مطالب مشابه

آموزش UCCX Publisher Installation سیسکو

در ویدئو آموزش UCCX Publisher Installation سیسکو قسمت 15 می...

طراحی ساختار خوشه ای Cluster در UC

در ویدیو اموزشی سیسکو قسمت نهم شما طراحی ساختار خوشه...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود