رای شما به این مطلب
  • 5/5
  • 1 امتیاز
1 امتیازX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 100%

مطالب مشابه

گسترش VMs از OVAs در CUCM سیسکو

در اموزش تصویری قسمت 11 می آموزید که چگونه گسترش...

تنظیمات Call Flow در CUCM

در ویدئو CUCM Configuration - Call flow می توانید تنظیمات...

دیدگاه شما

توجه! دیدگاه شما برای نمایش می بایست توسط مدیران تایید شود