تنظیمات سانترال :

  • مرحله اول :  به قسمت Maintenance – Main بروید.
  • مرحله دوم : قسمت پورت را بر روی LAN قرار دهید.
  • مرحله سوم : در قسمت Print Information گزینه Out going call و incoming call را در حالت print قرار دهید.
  • مرحله چهارم : تاریخ را به صورت MM-DD-YY انتخاب کنید
  • مرحله پنجم : فرمت ساعت را 24H انتخاب کنید

 

1432720785_Panasonic-KX-TDA-smdr-settings

  • مرحله ششم : روی تب SMDR Options کلیک کنید
  • مرحله هفتم : شماره پورت و پسورد پیش فرض SMDR را یادداشت کنید.