گزارش تماسهای سانترال آلکاتل

مرکز تلفن آلکاتل مدل OmniPCX Enterprise می تواند از طریق کابل سریال و شبکه اطلاعات تماس را به سرویس مدیریت و تحلیل تماسها منتقل کند . کافی است مرکز آلکاتل رو با کابل سریال به کامپیوتری که نرم افزار

را بر روی آن نصب کرده اید متصل کنید و یا اینکه از طریق پورت شبکه یا ارتباط آی پی ارتباط برقرار نمایید.

شما می توانید از داشبوردهای مدیریتی و  گزارشات متنوع استفاده کنید.

    سبد خرید