گزارش ۲۵ خط شهری پر استفاده بر اساس تماسهای خروجی در گزارش گیری از دستگاه سانترال

این گزارش ۲۵ خط شهری پر استفاده بر اساس تماسهای خروجی در گزارش گیری از دستگاه سانترال طراحی شده است تنظیمات مرتبط با گزارش ۲۵ خط شهری پر استفاده بر اساس تماسهای خروجی در گزارش گیری از دستگاه سانترال شامل چه آیتم هایی می باشد نوع گزارش : از بین بیش از 20 نوع گزارش متفاوت […]

گزارش ۲۵ خط شهری پر استفاده بر اساس تماسهای ورودی در نرم افزار سانترال تلفن

در گزارش ۲۵ خط شهری پر استفاده بر اساس تماسهای ورودی در نرم افزار سانترال تلفن به شما اطلاع می دهد که کدام خط شهری بیشترین تماس ورودی را دارد و تعداد…

گزارش 25 تماس گیرنده اول در سانترال panasonic را با سرویس مدیریت و تحلیل تماسها دریافت کنید

گزارش 25 تماس گیرنده اول در سانترال panasonic را با سرویس مدیریت و تحلیل تماسها دریافت کنید. مدیریت زمان، هزینه، تبلیغات و پرسنل در کوتاه ترین زمان…

    سبد خرید