ویجت پرهزينه‌ترين داخلی ها بر اساس تماس های خروجی در گزارش گیری از دستگاه سانترال

ویجت پرهزينه‌ترين داخلی ها بر اساس تماس های خروجی در گزارش گیری از دستگاه سانترال به شما کمک می کند تا مدیریتی دقیق بر روی تماس ها و مکالمات…

سانترال آوایا IP Office Server Edition

  Avaya IP Office Server Edition Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     2300 User     blank Password     blank PBX Settings   Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address 0.0.0.0 TCP Port 2300 Records to Buffer 500 Call Splitting Diverts Check از 1 – […]

سانترال آوایا IP Office 500 V2

  Avaya IP Office 500 V2 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     2300 User     blank Password     blank     PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address 0.0.0.0 TCP Port 2300 Records to Buffer 500 Call Splitting Diverts Check   از […]

    سبد خرید